Namenindex
Beeftingh, van
Elsabea
Gerrit
Both
Gouda
Brousson
Barthelemy
Bartholomeus
Cornelis
Reijertgen
Craanen
Reynera
Cramer
Elisabeth
Cramer Van Veeren
Jacob
Creijl
Elsgen
Deuverden, van
Cornelis
Domselaer, van
Judith
Domseler, van
Anna
Dirck
Elberts
Jaapje
Foyert
Hadewich
Fries, de
Elizabeth
Lucas
Goeye(n), de
Geertruy
Guijckingh
Kasparus
Nicolaas
Harderwijk
Johan
Lyvius
Jacobs
Agatha
Jans
Aeltgen
Jetje
Karreman
Jan
Kerkhof
Anthony
Wernar
Kloeck
Theodora
Knijff
Lucretia
Lalane De Duthay, de
Johanna Christoffelina
Loenresloot, van
Rutgera
Loochsz
Loog
Loogen
Anna Elisabeth
Anna Lucia
Anthoni Gerard
Anthonia Jacoba
Anthony
Arnoldus
Arnoldus
Christiaan Anthony
Dirck
Dirk
Geertruij Theodora
Johannes
Judith Elisabeth
Magrieta
Maria Catharina
Maria Catharina
Thonis
Manart
Anthoni
Gillis
Martens
Christina
Martensdr.
Harmina Hermsz.
Meander
Christophorus
Meijn
Margaretha
Methorst
Dirk
Geertruyd
Morray
Agatha
Muijden, van
Agidius
Roel
Neander
Maria Catharina
Nieuwenburgh, van
Evert
Oldebarneveldt, van
Christina Aerts Bartholomeusdr.
Ommeren, van
Aletta
Oort, van
Adriana Catharina
Oppoeteren, van
Peter Jansz
Pannekoek
Cornelis
Lamberta
Passchierszdr.
Jacoba Jan
Pronkert
Cornelis Pieter
Jan Carel
Raey, van
Katrijn
Reitz
Gijsbertus
Johan Friedrich
Ridder, de
Magrita
Rijcks
Aert Bartholomeusz
Ruijtenbeeck), (van
Aert Loogen
Ruijtenbeeck, van
Adriaan Loogen
Adriaen Loogen
Anthoni Loogen
Anthonis Loogen
Anthonis Loogen
Antonette Loogen
Antoni Loogen
Antonia Loogen
Antony Loogen
Arent (Arnoldus) Loogen
Arent Loogen
Cornelia Loogen
Cornelis Loogen
Cornelis Loogen
Cornelis Loogen
David Emmerick
Diderick Emmerick
Elisabeth Loogen
Elisabeth Loogen
Gijsbertus Loogen
Jan Loogen
Jannetje Loogen
Johanna Loogen
Lodewijk Loogen
Lodewijk Loogen
Lodewijk Loogen
Lodewijk Loogen
Loog Woutersz
Magrieta Loogen
Margareta Loogen
Peter Loogen
Reyerken Loogen
Reyertgen Loogen
Reyertgen Loogen
Reyertgen Loogen
Reyniertgen Loogen
Stephanus Loogen
Weymgen Loogen
Ruyven, van
Magdalena
Segersz.
Jan
Sibolt
Willem
Siveerts Steenbeeck
Lambert
Stassin
Catherine
Strabeeck, van
Antonetta Johanna
Taets Van Amerongen
Anna Lucia
Thomas
Reyntje
Thonis
Neeltgen
Thonisz.
Thonis
Wouter
Tiedeman
Jacoba
Tullingh
Wendelina
Veeren, van
Jan
Vos
Alettte (Aeltgen) Cornelisdr.
Judith
Margaretha (Grietgen)
Wachendorff, van
Cornelis Anthony
Gerarda Alexandrina
Waller
Albert
Evertje
Weijdemans
Anneken
Wijs, de
Cornelis
Johan
Woutersdr.
Elisabeth Peter
Woutersz.
Peter
Zeebeeck
Christiaan
?
Reyertgen